Suorahaku- ja rekrytointialan opinnäytetöitä

Suomalaisia suorahakuaiheisia sekä muutamia suorahaun kannalta muutoin erityisen mielenkiintoisia opinnäytetöitä julkaisuajankohdan mukaisessa järjestyksessä.


Luettelo päivitetty 29.11.2021. Ilmoita lisäykset ja korjaukset: info@scoutria.com.

Pöyry, Vilma, Myytti lasikatoista murrettu? : naisjohtajien ajatuksia uraa tukevista ja hidastavista tekijöistä, Helsingin yliopisto 2021

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/332105

 

Tanskanen, Johanna, Käyttöliittymän suunnittelu sovellukselle : case: Tuocon FastTrack, Laurea-ammattikorkeakoulu 2021

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202105189227

 

Maheshwaree, Pardeep, CEO Selection and CEO-firm Fit [Doctoral dissertation (article-based)], Aalto 2020

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-3936-7

 

Kyllönen, Anjuska, Systematization of Data Analysis in Executive Research Process, Metropolia AMK 2020

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020100420962

 

Kekkonen, Eetu, Value and use of AI in external recruitment of highly skilled specialists and senior management roles : current use and value, and future predictions for AI in the recruitment process, Turun ammattikorkeakoulu 2020

https://www.theseus.fi/handle/10024/346500 

 

Linko, Camilla, Tekoäly rekrytoijana? : Tekoälyn hyödyntäminen rekrytointiprosessin eri vaiheissa, Turun kauppakorkeakoulu 2020

https://www.utupub.fi/handle/10024/150975

 

Korhonen, Sanna-Maija, Suorahakukumppanin valinta esimies- ja johtotason rekrytoinneissa, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 2020

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020120927075

 

Laaksonen, Nina, Kilpailijoista erottautumisen keinoja etsimässä : Suomen Henkilöstötalo, Turun ammattikorkeakoulu 2020

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020121327886

 

Nykänen, Viivi, Talent sourcing -palveluprosessin nykytilan kartoittaminen yrityksessä Eilakaisla Oy, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2020

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020062219210

 

Ilola, Mona-Maria, Tekoäly ylemmän johdon suorahaussa : hyöty rekrytointiyritysten liiketoiminnalle, Turun ammattikorkeakoulu 2019

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019121126075

 

Rinkinen, Jani, Digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijoiden yhteydenottokokemukset suorahaussa, Metropolia AMK 2019 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019052712338

 

Rantalainen, Leevi, REKRYTOINTIPROSESSIN KEHITTÄMINEN MYYNNIN TEHTÄVIIN : Case Myynnintuottajat Group, Savonia-ammattikorkeakoulu, 2019

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019060314290

 

Tavaststjerna, Lilli, Suorahaun hyödyntäminen hallitusjäsenten valinnassa, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 2019

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019111321118

 

Naakka, Sara-Selia, Big data kilpailuetuna suorahakukonsultoinnin ehdokashauissa : enemmän, nopeammin ja parempia IT-osaajia big datalla, Turun yliopisto 2018

https://www.utupub.fi/handle/10024/145309 

 

Osman, Edil, Ulkonäön merkitys johtotehtävien rekrytointipäätöksissä [kandidaatintyö], Kauppakorkeakoulu 2018

http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201901111074

 

Isomäki, Antti, Johdon suorahakuprosessin mallintaminen ja sen suorituskyvyn mittaaminen EFQM Excellence-mallin avulla tapaustutkimusyrityksessä, Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2018

https://lutpub.lut.fi/handle/10024/155141

 

Kaidesoja, Joel, Lawyer CEOs and corporate risk-taking, Kauppakorkeakoulu 2018

http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201806293992

 

Allinen, Krista Yvonna Heléna, Making sense of executive recruitment in the context of a changing recruitment environment : an explorative study, Hanken 2018

https://helda.helsinki.fi/dhanken/handle/123456789/181320

 

Erola, Sanna, Epäsymmetrisen informaation vaikutukset yksilön ja organisaation yhteensopivuuden arvioimiseen suorahakuprosessissa, Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2018

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018090434582

 

Kortelainen, Veera, E-rekrytoinnin vaikutus suomalaisen rekrytointiyrityksen kilpailukykyyn [kandidaatintyö], Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2018

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201801222183

 

Määttä, Kaj, Start-up rekrytointi/suorahakuyrityksen markkinointiviestintäsuunnitelma, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 2018

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018052911035

 

Laine, Sanni, Ylimmän johdon suorahaku yrityksen rekrytoinnissa [kandidaatintyö], Oulun yliopisto 2018

http://jultika.oulu.fi/Record/nbnfioulu-201809202818

 

Miskala, Tytti, Suorahaku rekrytoinnin työvälineenä, Tampereen ammattikorkeakoulu 2017

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017111417029

 

Laak, Nina, Suomalaisten suuryritysten ICT-päättäjien työnhakukäyttäytyminen ja urapolut, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 2016

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201605259761

 

Rautakoura, Minna, Outsourcing av rekrytering : jämförelse mellan Finland och Sverige, Hanken SHH 2016

https://hanken.finna.fi/Record/hanna.351064

 

Palvanen, Susanna, Suomalaisten suuryritysten talouspäättäjien työnhakukäyttäytyminen ja urapolut, Laurea-ammattikorkeakoulu 2016

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201601151367

 

Jakobsson, Otto, Asiakastieto asiakaskokemuksen ja rekrytointipalveluliiketoiminnan kehittämisen välineenä Case: Talente Consulting Oy, Laurea-ammattikorkeakoulu 2016 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016060612113

 

Korhonen, Tiia, Suorahaku myynnin- ja markkinoinnin alalla : - suosituksia työnhakijalle, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 2015

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201505219487

 

Hyrkäs, Jaana, Rekrytoijien kokemuksia ensivaikutelmasta - Ensivaikutelman merkitys rekrytointiprosessissa, Vaasan yliopisto 2014

http://osuva.uwasa.fi/handle/10024/786

 

Salmela, Juha, CV-pankki suorahakuyritykselle, Laurea-ammattikorkeakoulu 2014

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2014060311452

 

Kiiskinen, Netta, Sosiaalinen media b-to-b-suorahakuyrityksessä, Laurea-ammattikorkeakoulu 2014

https://www.theseus.fi/handle/10024/86529

 

Kivistö, Heikki, Suorahakutyön perehdyttämisen tehostaminen, Metropolia 2013

https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/57356/suorahak_.pdf?sequence=2

 

Peltonen, Lauri, The rationales of practices in executive search - A discourse analytic perspective, Aalto Yliopisto 2013

https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/10854/hse_ethesis_13295.pdf?sequence=1

 

Niemi, Elina, Pörssiyhtiön hallituksen monimuotoisuus - henkilöstöjohtajat jäseninä, Laurea AMK 2012

https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201203313975

 

Mannonen, Elina, Suorahaku johdon rekrytoinnin välineenä [kandidaatintyö], TKKK 2011

https://utuvolter.fi/permalink/358FIN_UTUR/lklbuj/alma9915128305405971
 

Huuhtanen, Kaisu, Kotimaiset suorahakumarkkinat - Toimialan rakenne ja toimivuus Suomessa, TKKK 2010

https://utuvolter.fi/permalink/358FIN_UTUR/lklbuj/alma9914774885405971
 

Rosqvist, Maura, Etisk företagsledning en studie om hur chefsrekryterare uppfattar ledarskapsetik, SHH 2010

https://hanken.finna.fi/Record/hanna.51174

Lindfors, Elina, Hunt for the new CEO - a Review of the Selection Process, SHH 2009

https://hanken.finna.fi/Record/hanna.50684
 

Lahdensuo, Heli, Hiljainen tieto suorahakuprosessissa [kandidaatintyö], Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2009

https://lutpub.lut.fi/handle/10024/44740

 

Lindholm, Satu, Ylimmän johdon valinta Suomessa, HKKK 2008

 

Narkiniemi, Paula, Suorahakuprosessin tarkastelua sukupuolen näkökulmasta. Case: Stanton Chase International, HKKK 2008

http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-2020111717910
 

Nevasuo, Mika, Suorahakuyrityksen valinta ja käyttö, Turun Kauppakorkeakoulu 2008

https://www.utupub.fi/handle/10024/115106

 

Müller, Katja, Knowledge management suomalaisissa suorahakuyrityksissä - käsityksiä ja käytäntöjä, HKKK 2007

http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-2020111716772

Kronlund, Henri, Vertailututkimus valittujen ja valitsematta jääneiden kandidaattien kokemuksista suorahakuprosessissa. Case: Search & Selection - S&S Consulting Oy Ab, HKKK 2006 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-2020111716348

 

Ahlholm, Siria, Rekrytointi ulkoistamisen kohteena, Vaasan yliopisto 2006

http://osuva.uwasa.fi/handle/10024/3427

 

Hassinen, Tomi/Stelander, Mikael, Suorahakuyrityksen asiakaskunnan segmentointi ja asiakassuhteen kehittyminen: case MPS Executive Search, HKKK 2004 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-2020111715671

 

Oinonen, Tuija, Asiakastyytyväisyys suorahakuprosessiin: case: Oy J. Friisberg & Partners Ab, Laurea 2004

 

Krusius, Nina, Punainen lanka suorahaussa. Suorahakukonsultin, toimeksiantajan ja kandidaattien näkemyksiä suorahausta, HKKK 2004

http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-2020111715681

Vuorio, Mikko, Suorahaku rekrytointikeinona: Suorahakuprosessin vaiheet, onnistuminen ja konsultin rooli, HKKK 2001

http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-2020111714528

 

Björkell, Micaela, Job satisfaction and retention : case : Fairchild executive search, SHH 2001

https://hanken.finna.fi/Record/hanna.39812

Ottelin, Stefan, En kartläggning av headhuntingverksamheten i Finland, SHH 1998

https://finna.fi/Record/hanna.33548

 

Jääskeläinen, Pia, Val av konsultföretag för chefsrekrytering, SHH 1998

https://hanken.finna.fi/Record/hanna.34596

 

Toppari, Tapio, Avainhenkilöiden rekrytointi, erityisesti suorahaku, osana henkilöstöresurssien strategista suunnittelua, Vaasan yliopisto 1993

https://tritonia.finna.fi/Record/tria.7062

 

Lahtinen, Sarita. Viskari, Mirja, Johtohenkilön valinta suorahaun avulla : tapaustutkimus suorahaulla valitusta seitsemästä henkilöstä ja heidän valintansa onnistuneisuudesta,  Tampereen yliopisto 1992

https://andor.tuni.fi/permalink/358FIN_TAMPO/1j3mh4m/alma991739874205973

 

Wolontis, Leena, Headhuntingprocessen och dess etiska frågor, SHH 1991

https://finna.fi/Record/hanna.6526

 

Meriläinen, Susan, Suorahaun onnistuminen - kolmen konsulttitoimiston suorahakuprosessien tarkastelu, HKKK 1990

http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-2020111611053

 

Mäki-Turja, Leena/Plosila, Katri, Suorahaku osana johdon rekrytointia, TKKK 1989

https://melinda.kansalliskirjasto.fi/byid/004892436

Ota yhteyttä

Autamme kaiken kokoisia yrityksiä rekrytoimaan johto- ja asiantuntijatason osaajia, sijainnista riippumatta. Ota yhteyttä, kun haluat jutella rekrytointitarpeistasi luottamuksellisesti.​

jani-tammerkoski-pieni.jpg
Jani Laine

Research Consultant & Founder

jani.laine@scoutria.com

+358 45 257 2526

LinkedIn

Jaakko Anttila

Senior Advisor

jaakko.anttila@scoutria.com

+358 40 544 9588

LinkedIn

Lähettämällä viestiä annat suostumuksesi tietojesi tallentamiseen, käsittelyyn sekä viestintäämme. Voit koska tahansa perua suostumuksesi. Lisätietoa voit lukea tietosuojaselosteestamme.

Jaakko Ruoholahti PEILIKUVA.jpg