Suorahaku- ja rekrytointialan opinnäytetöitä

Suomalaisia suorahakuaiheisia sekä muutamia suorahaun kannalta muutoin erityisen mielenkiintoisia opinnäytetöitä julkaisuajankohdan mukaisessa järjestyksessä.


Luettelo päivitetty 29.11.2021. Ilmoita lisäykset ja korjaukset: info@scoutria.com.

Pöyry, Vilma, Myytti lasikatoista murrettu? : naisjohtajien ajatuksia uraa tukevista ja hidastavista tekijöistä, Helsingin yliopisto 2021

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/332105

 

Tanskanen, Johanna, Käyttöliittymän suunnittelu sovellukselle : case: Tuocon FastTrack, Laurea-ammattikorkeakoulu 2021

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202105189227

 

Maheshwaree, Pardeep, CEO Selection and CEO-firm Fit [Doctoral dissertation (article-based)], Aalto 2020

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-3936-7

 

Kyllönen, Anjuska, Systematization of Data Analysis in Executive Research Process, Metropolia AMK 2020

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020100420962

 

Kekkonen, Eetu, Value and use of AI in external recruitment of highly skilled specialists and senior management roles : current use and value, and future predictions for AI in the recruitment process, Turun ammattikorkeakoulu 2020

https://www.theseus.fi/handle/10024/346500 

 

Linko, Camilla, Tekoäly rekrytoijana? : Tekoälyn hyödyntäminen rekrytointiprosessin eri vaiheissa, Turun kauppakorkeakoulu 2020

https://www.utupub.fi/handle/10024/150975

 

Korhonen, Sanna-Maija, Suorahakukumppanin valinta esimies- ja johtotason rekrytoinneissa, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 2020

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020120927075

 

Laaksonen, Nina, Kilpailijoista erottautumisen keinoja etsimässä : Suomen Henkilöstötalo, Turun ammattikorkeakoulu 2020

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020121327886

 

Nykänen, Viivi, Talent sourcing -palveluprosessin nykytilan kartoittaminen yrityksessä Eilakaisla Oy, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2020

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020062219210

 

Ilola, Mona-Maria, Tekoäly ylemmän johdon suorahaussa : hyöty rekrytointiyritysten liiketoiminnalle, Turun ammattikorkeakoulu 2019

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019121126075

 

Rinkinen, Jani, Digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijoiden yhteydenottokokemukset suorahaussa, Metropolia AMK 2019 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019052712338

 

Rantalainen, Leevi, REKRYTOINTIPROSESSIN KEHITTÄMINEN MYYNNIN TEHTÄVIIN : Case Myynnintuottajat Group, Savonia-ammattikorkeakoulu, 2019

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019060314290

 

Tavaststjerna, Lilli, Suorahaun hyödyntäminen hallitusjäsenten valinnassa, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 2019

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019111321118

 

Naakka, Sara-Selia, Big data kilpailuetuna suorahakukonsultoinnin ehdokashauissa : enemmän, nopeammin ja parempia IT-osaajia big datalla, Turun yliopisto 2018

https://www.utupub.fi/handle/10024/145309 

 

Osman, Edil, Ulkonäön merkitys johtotehtävien rekrytointipäätöksissä [kandidaatintyö], Kauppakorkeakoulu 2018

http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201901111074

 

Isomäki, Antti, Johdon suorahakuprosessin mallintaminen ja sen suorituskyvyn mittaaminen EFQM Excellence-mallin avulla tapaustutkimusyrityksessä, Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2018

https://lutpub.lut.fi/handle/10024/155141

 

Kaidesoja, Joel, Lawyer CEOs and corporate risk-taking, Kauppakorkeakoulu 2018

http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201806293992

 

Allinen, Krista Yvonna Heléna, Making sense of executive recruitment in the context of a changing recruitment environment : an explorative study, Hanken 2018

https://helda.helsinki.fi/dhanken/handle/123456789/181320

 

Erola, Sanna, Epäsymmetrisen informaation vaikutukset yksilön ja organisaation yhteensopivuuden arvioimiseen suorahakuprosessissa, Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2018

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018090434582

 

Kortelainen, Veera, E-rekrytoinnin vaikutus suomalaisen rekrytointiyrityksen kilpailukykyyn [kandidaatintyö], Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2018

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201801222183

 

Määttä, Kaj, Start-up rekrytointi/suorahakuyrityksen markkinointiviestintäsuunnitelma, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 2018

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018052911035

 

Laine, Sanni, Ylimmän johdon suorahaku yrityksen rekrytoinnissa [kandidaatintyö], Oulun yliopisto 2018

http://jultika.oulu.fi/Record/nbnfioulu-201809202818

 

Miskala, Tytti, Suorahaku rekrytoinnin työvälineenä, Tampereen ammattikorkeakoulu 2017

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017111417029

 

Laak, Nina, Suomalaisten suuryritysten ICT-päättäjien työnhakukäyttäytyminen ja urapolut, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 2016

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201605259761

 

Rautakoura, Minna, Outsourcing av rekrytering : jämförelse mellan Finland och Sverige, Hanken SHH 2016

https://hanken.finna.fi/Record/hanna.351064

 

Palvanen, Susanna, Suomalaisten suuryritysten talouspäättäjien työnhakukäyttäytyminen ja urapolut, Laurea-ammattikorkeakoulu 2016

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201601151367

 

Jakobsson, Otto, Asiakastieto asiakaskokemuksen ja rekrytointipalveluliiketoiminnan kehittämisen välineenä Case: Talente Consulting Oy, Laurea-ammattikorkeakoulu 2016 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016060612113

 

Korhonen, Tiia, Suorahaku myynnin- ja markkinoinnin alalla : - suosituksia työnhakijalle, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 2015

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201505219487

 

Hyrkäs, Jaana, Rekrytoijien kokemuksia ensivaikutelmasta - Ensivaikutelman merkitys rekrytointiprosessissa, Vaasan yliopisto 2014

http://osuva.uwasa.fi/handle/10024/786

 

Salmela, Juha, CV-pankki suorahakuyritykselle, Laurea-ammattikorkeakoulu 2014

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2014060311452

 

Kiiskinen, Netta, Sosiaalinen media b-to-b-suorahakuyrityksessä, Laurea-ammattikorkeakoulu 2014

https://www.theseus.fi/handle/10024/86529

 

Kivistö, Heikki, Suorahakutyön perehdyttämisen tehostaminen, Metropolia 2013

https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/57356/suorahak_.pdf?sequence=2

 

Peltonen, Lauri, The rationales of practices in executive search - A discourse analytic perspective, Aalto Yliopisto 2013

https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/10854/hse_ethesis_13295.pdf?sequence=1

 

Niemi, Elina, Pörssiyhtiön hallituksen monimuotoisuus - henkilöstöjohtajat jäseninä, Laurea AMK 2012

https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201203313975

 

Mannonen, Elina, Suorahaku johdon rekrytoinnin välineenä [kandidaatintyö], TKKK 2011

https://utuvolter.fi/permalink/358FIN_UTUR/lklbuj/alma9915128305405971
 

Huuhtanen, Kaisu, Kotimaiset suorahakumarkkinat - Toimialan rakenne ja toimivuus Suomessa, TKKK 2010

https://utuvolter.fi/permalink/358FIN_UTUR/lklbuj/alma9914774885405971
 

Rosqvist, Maura, Etisk företagsledning en studie om hur chefsrekryterare uppfattar ledarskapsetik, SHH 2010

https://hanken.finna.fi/Record/hanna.51174

Lindfors, Elina, Hunt for the new CEO - a Review of the Selection Process, SHH 2009

https://hanken.finna.fi/Record/hanna.50684
 

Lahdensuo, Heli, Hiljainen tieto suorahakuprosessissa [kandidaatintyö], Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2009

https://lutpub.lut.fi/handle/10024/44740

 

Lindholm, Satu, Ylimmän johdon valinta Suomessa, HKKK 2008

 

Narkiniemi, Paula, Suorahakuprosessin tarkastelua sukupuolen näkökulmasta. Case: Stanton Chase International, HKKK 2008

http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-2020111717910
 

Nevasuo, Mika, Suorahakuyrityksen valinta ja käyttö, Turun Kauppakorkeakoulu 2008

https://www.utupub.fi/handle/10024/115106

 

Müller, Katja, Knowledge management suomalaisissa suorahakuyrityksissä - käsityksiä ja käytäntöjä, HKKK 2007

http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-2020111716772

Kronlund, Henri, Vertailututkimus valittujen ja valitsematta jääneiden kandidaattien kokemuksista suorahakuprosessissa. Case: Search & Selection - S&S Consulting Oy Ab, HKKK 2006 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-2020111716348

 

Ahlholm, Siria, Rekrytointi ulkoistamisen kohteena, Vaasan yliopisto 2006

http://osuva.uwasa.fi/handle/10024/3427

 

Hassinen, Tomi/Stelander, Mikael, Suorahakuyrityksen asiakaskunnan segmentointi ja asiakassuhteen kehittyminen: case MPS Executive Search, HKKK 2004 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-2020111715671

 

Oinonen, Tuija, Asiakastyytyväisyys suorahakuprosessiin: case: Oy J. Friisberg & Partners Ab, Laurea 2004

 

Krusius, Nina, Punainen lanka suorahaussa. Suorahakukonsultin, toimeksiantajan ja kandidaattien näkemyksiä suorahausta, HKKK 2004

http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-2020111715681

Vuorio, Mikko, Suorahaku rekrytointikeinona: Suorahakuprosessin vaiheet, onnistuminen ja konsultin rooli, HKKK 2001

http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-2020111714528

 

Björkell, Micaela, Job satisfaction and retention : case : Fairchild executive search, SHH 2001

https://hanken.finna.fi/Record/hanna.39812

Ottelin, Stefan, En kartläggning av headhuntingverksamheten i Finland, SHH 1998

https://finna.fi/Record/hanna.33548

 

Jääskeläinen, Pia, Val av konsultföretag för chefsrekrytering, SHH 1998

https://hanken.finna.fi/Record/hanna.34596

 

Toppari, Tapio, Avainhenkilöiden rekrytointi, erityisesti suorahaku, osana henkilöstöresurssien strategista suunnittelua, Vaasan yliopisto 1993

https://tritonia.finna.fi/Record/tria.7062

 

Lahtinen, Sarita. Viskari, Mirja, Johtohenkilön valinta suorahaun avulla : tapaustutkimus suorahaulla valitusta seitsemästä henkilöstä ja heidän valintansa onnistuneisuudesta,  Tampereen yliopisto 1992

https://andor.tuni.fi/permalink/358FIN_TAMPO/1j3mh4m/alma991739874205973

 

Wolontis, Leena, Headhuntingprocessen och dess etiska frågor, SHH 1991

https://finna.fi/Record/hanna.6526

 

Meriläinen, Susan, Suorahaun onnistuminen - kolmen konsulttitoimiston suorahakuprosessien tarkastelu, HKKK 1990

http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-2020111611053

 

Mäki-Turja, Leena/Plosila, Katri, Suorahaku osana johdon rekrytointia, TKKK 1989

https://melinda.kansalliskirjasto.fi/byid/004892436

Ota yhteyttä

Autamme kaiken kokoisia yrityksiä rekrytoimaan johto- ja asiantuntijatason osaajia, sijainnista riippumatta. Ota yhteyttä, kun haluat jutella rekrytointitarpeistasi luottamuksellisesti.​

jani-tammerkoski-pieni.jpg
Jani Laine

Research Consultant & Partner

jani.laine@scoutria.com

+358 45 257 2526

LinkedIn

Jaakko Anttila

Research Consultant & Partner

jaakko.anttila@scoutria.com

+358 40 544 9588

LinkedIn

Lähettämällä viestiä annat suostumuksesi tietojesi tallentamiseen, käsittelyyn sekä viestintäämme. Voit koska tahansa perua suostumuksesi. Lisätietoa voit lukea tietosuojaselosteestamme.

Jaakko Ruoholahti PEILIKUVA.jpg

HUOM! Jos olet ulkosuomalainen, erityisesti sinua varten meillä on myös Fineks-palvelu! Lisätietoa: www.fineks.fi.