Ehdokaskartoitus on suorahaun tärkein vaihe - ja myös vaikein.


Suorahaku (englanniksi headhunting tai executive search) on hyvin perinteikäs toimiala. Digitalisaatio on tuonut mukanaan uusia mahdollisuuksia, mutta headhunting-prosessi on säilynyt vuosikymmeniä lähes muuttumattomana. Suurin muutos on tapahtunut lähinnä tiedonhallinnassa - aiemmin paperimuodossa ollut tieto löytyy ja liikkuu nykyään bitteinä.


Ehdokaskartoitus (englanniksi research tai desk research) on kuitenkin edelleen - ja tulee jatkossakin olemaan - korkeatasoisen suorahaun perusta. Siksi parhaat suorahakutoimistot ovat aina panostaneet ehdokaskartoitukseen erityisen paljon.


Ehdokaskartoitus on tuttu termi rekrytointi- ja suorahakualan ammattilaisille, mutta monelle muulle se on vielä melko uusi palvelukonsepti. Siksi haluankin kertoa, mitä ehdokaskartoitus on ja miten prosessi tyypillisesti etenee.Mitä on ehdokaskartoitus eli research?


Ehdokaskartoitus on tärkein vaihe suorahaussa, sillä juuri sen avulla löydetään ja tunnistetaan rekrytointitarpeesi kannalta relevantit osaajat - olivatpa he etsimässä aktiivisesti uusia haasteita tai eivät. Ehdokaskartoitus on myös vaikein ja työläin vaihe suorahakuprosessissa - siksi moni haluaa ulkoistaa sen mieluummin osaavalle ja kokeneelle kumppanille. Mitä laadukkaammin ja perusteellisemmin ehdokaskartoituksen tekee, sitä enemmän se vaatii ammattitaitoa, kokemusta ja aikaa.


Ehdokaskartoitus on suorahaun kova ydin, sillä sen lopputuloksena syntynyt ehdokaslista määrittää prosessin suunnan. Ehdokaskartoituksen jälkeisissä vaiheissa vain jatkokäsitellään näitä samoja ehdokkaita. Eivät he haastattelemalla ja arvioimalla siitä enää paremmiksi muutu.


Nykyteknologian ansiosta henkilöiden löytäminen ei välttämättä ole aina se vaikein osuus. Lähes kuka tahansa osaa tehdä Linkedinistä avainsanahaun. Kriittisempää on osata tunnistaa tästä joukosta toimeksiannon kannalta paras osaaminen ja kokemustausta - tämä puolestaan vaatii asiantuntemusta ja kokemusta.


Hyvällä ehdokaslistalla huonokin headhunter voi tehdä onnistuneen rekrytoinnin, mutta huonolla ehdokaslistalla hyväkään headhunter ei pääse prosessissa edes alkuun. Harvalla suorahakualan ulkopuolisella yrityksellä kuitenkaan on perusteelliseen ehdokaskartoitukseen vaadittavaa osaamista talon sisällä. Juuri tämän vuoksi yhä useampi yritys on alkanut kiinnostua ehdokaskartoituksesta palveluna, sillä se voi tarjota hyvän vaihtoehdon perinteiselle suorahakuprosessille johto- ja asiantuntijatason rekrytoinnissa.


Ehdokaskartoituksen ja meiltä saamiensa ohjeiden avulla kuka tahansa rekrytoiva esihenkilö tai organisaation oma rekrytoija voi itse olla suorahakukonsultti!Miten ehdokaskartoitus tyypillisesti etenee?


Jokainen rekrytointitoimeksianto on aina erilainen. Sen vuoksi määrittelemme lähestymistapamme (kohdetoimialat, -yritykset ja -positiot sekä tiedonlähteet ja työkalut) aina toimeksiantokohtaisesti. Panostamme perusteelliseen ja monikanavaiseen kartoitukseen, emmekä luota vain pikaiseen Linkedin-hakuun tai omaan verkostoomme, koska tällöin valtaosa potentiaalisista ehdokkaista jää väistämättä katveeseen.


Prosessin lopputuloksena syntyy niin sanottu pitkä lista (long list). Ensikontaktoinnin voit hoitaa itse, jos haluat, tai me teemme sen puolestasi.


Pitkän listan pituus riippuu aina toimeksiannosta, mutta tyypillisesti käymme läpi useita satoja, jopa tuhansia potentiaalisia osaajia, joiden joukosta poimimme noin 100-150 kiinnostavinta. Saatavilla olevien taustatietojen perusteella priorisoimme nämä toimeksiannon kannalta relevanteimmat osaajat, noin 20-30 nimeä sisältäväksi listaksi kontaktointia varten.


Ehdokaskartoituksemme etenee tyypillisesti seuraavien vaiheiden kautta:Aloituspalaveri


Ennen ehdokaskartoituksen aloittamista haluamme ymmärtää tarkemmin mm. liiketoimintaanne, tilannettanne sekä rekrytointitarvettanne. Tämän pohjalta rakennamme tutkimussuunnitelman (research plan), jonka ohjaamissa raameissa toteutamme varsinaisen kartoituksen.Ehdokaskartoitus


Kartoitusvaiheessa tunnistamme rekrytointitoimeksiannon kannalta mielenkiintoiset toimialat, yritykset ja osaajat. Aloitamme jokaisen toimeksiannon aina puhtaalta pöydältä ja valitsemme juuri sitä varten sopivimmat kanavat.Kontaktointi


Sinä päätät, haluatko kontaktoida löytämämme ehdokkaat itse vai kontaktoimmeko me heidät puolestasi. Mikäli me hoidamme kontaktoinnin, teemme sen monikanavaisesti ja keskustelemme ehdokkaiden kanssa lyhyesti puhelimessa uramahdollisuudesta sekä varmistamme, että olemme tulkinneet hänen taustansa oikein.Asiakas jatkaa prosessia itsenäisesti


Kontaktoinnin jälkeen esittelemme toimeksiannosta kiinnostuneet ja relevantit ehdokkaat, jotta voit jatkaa prosessia itsenäisesti heidän kanssaan. Mikäli haluat, voimme buukata jatkopalaverinne ehdokkaiden kanssa ja tarkistaa finalistien referenssit puolestasi.Tilaa ilmaiset vinkkimme sähköpostiisi!


Saattaisit tykätä myös näistä artikkeleistamme:


Avainhenkilöiden rekrytointi vaatii asennemuutosta – Passiivinen odottaminen ei enää riitä.

Onnistunut suorahaku - Mistä palasista se on tehty?

Suorahaku (headhunting), ilmoitushaku, hybridihaku ja ehdokaskartoitus – mitä ovat keskeiset erot?


Otathan yhteyttä, kun harkitset johtajan tai asiantuntijan rekrytointia. Jos puolestaan olet kovan luokan osaaja, verkostoidumme mielellämme kanssasi Linkedinissä tulevaisuuden uramahdollisuuksia ajatellen.


Jani Laine

Research Consultant & Founder

045 257 2526

jani.laine@scoutria.com

LinkedInScoutrian ehdokaskartoitus - se fiksumpi vaihtoehto suorahaulle.


Lisätietoa: www.scoutria.com