top of page

Suorahaku eli headhunting epäonnistui? Se voi olla seurausta näistä tekijöistä (osa 2).


Suorahaku, ehdokaskartoitus, rekrytointi - Scoutria
Suorahaku (headhunting, executive search) voi epäonnistua, jos et kiinnitä huomiota näihin seikkoihin (osa 2).


Suorahaku (headhunting, executive search) ei aina mene kuin Strömsössä. Joskus syynä voi olla yksittäinen tekijä, mutta useimmiten se on kuitenkin seurausta monen pienen osatekijän yhteisvaikutuksista.


Tämän artikkelisarjan ensimmäisessä osassa pohdin, mikä voi mennä pieleen jos suorahaussa ei kiinnitetä riittävästi huomiota mm. oikeanlaisen kumppanin valintaan, hakukriteerien realistisuuteen ja huolelliseen ehdokaskartoitukseen.


Tässä artikkelissa tarkastelen ehdokkaiden kontaktointiin sekä suorahakukumppanin ja asiakkaan sitoutumiseen (tai oikeastaan sitoutumisen puutteeseen) liittyviä haasteita.


Suorahaku-moka 4: Ehdokkaiden kontaktointiin ei panosteta riittävästi


Kuten aiemmassa artikkelissa mainitsin, ehdokaskartoitus (research, desk research) on suorahakuprosessin tärkein vaihe. Ehdokkaiden kontaktointi puolestaan on seuraavaksi tärkein vaihe. Ehdokaskartoituksen tuloksena syntyvä laadukas ehdokaslista (long list) määrittää suorahakuprosessin suunnan. Kontaktointivaihe määrittää tavoitetaanko ehdokkaat ja saadaanko heidän kiinnostuksensa herätettyä.


Suorahaku- ja rekrytointialan yritysten toimintamalleissa sekä palveluissa voi olla isojakin eroja, vaikka termit kuulostavat identtisiltä. Eroavaisuuksia voi olla mm. ehdokaskartoituksen tasossa ja siinä, miten paljon panostetaan ehdokkaiden kontaktointiin sekä positiiviseen ehdokaskokemukseen kontaktointivaiheen aikana.


Suorahakuprosessin kontaktointivaihe voi epäonnistua, jos suorahaku- tai research-konsultti esimerkiksi:

 • lähettää epäammattimaisen viestin tai käyttäytyy asiattomasti puhelun aikana

 • ei anna riittävästi tietoa uramahdollisuudesta eikä pidä kiinni sovituista asioista

 • soittaa tai lähettää viestejä samalle ehdokkaalle liian usein ja pyrkii muutenkin liian aggressiivisesti taivuttelemaan häntä mukaan rekrytointiprosessiin

 • ei tutustu henkilön tietoihin ennen kontaktointia, jolloin uramahdollisuus ei välttämättä olekaan relevantti kyseiselle henkilölle

 • spämmää saman identtisen massaviestin lukuisille – jopa samassa tiimissä työskenteleville – henkilöille

 • käyttää kontaktoinnissa vain yhtä kanavaa (esim. lähettää vain LinkedIn Inmail-massaviestin)

 • koittaa tavoittaa yksittäistä ehdokasta vain kerran (mikä ei yleensä riitä, koska he ovat usein kiireisiä)


Kaikkia näitä esimerkkejä yhdistää se, että potentiaalisia ehdokkaita ei tavoiteta eikä heidän mielenkiintoaan saada herätettyä. Pieleen mennyt ja epäammattimaisesti toteutettu kontaktointi voi pahimmillaan vahingoittaa asiakasyrityksen mainetta osaajien keskuudessa – mikä tietysti vaikeuttaa myös tulevaisuuden rekrytointeja.


Muista rekrytointikumppania valitessasi, että hän edustaa sinua ja yritystäsi ehdokkaiden suuntaan. Parhaimmillaan kontaktointivaihe on oiva tilaisuus luoda ja vahvistaa positiivista mielikuvaa uramahdollisuudesta sekä työnantajabrändistäsi. Valitse siis kumppani, joka panostaa huolellisen ehdokaskartoituksen lisäksi ehdokaslähtöiseen ja monikanavaiseen kontaktointiin sekä positiiviseen ehdokaskokemukseen.

Suorahaku-moka 5: Kumppani ei sitoudu yhteistyöhön

Yhteistyön lopputulos on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki. Onnistunut suorahaku vaatii sekä kumppanin että asiakkaan sitoutumista ja saumatonta yhteispeliä.


Suorahaku voi joskus epäonnistua, koska rekrytointikumppani ei sitoudu riittävästi yhteistyöhön. Hän tuskin tekee sitä tahallaan, vaan monella asialla voi olla vaikutusta siihen miten paljon kumppani panostaa juuri sinun toimeksiantoosi ja ylipäätään yhteistyöhön.


Mitkä asiat tyypillisesti vaikuttavat kumppanin sitoutumiseen ja miten tämä voi heijastua yhteistyöhön?

 • resurssien puute (esim. ei ole käytössä tarvittavia työkaluja)

 • erikoisosaamisen puute (esim. ei ole riittävää osaamista ehdokaskartoituksesta ja ehdokkaiden kontaktoinnista, jolloin oikeita osaajia ei löydetä ja/tai heidän kiinnostustaan ei saada herätettyä)

 • ei ymmärretä asiakkaan liiketoimintaa, rekrytointitarvetta ja osaajamarkkinan realiteetteja, jonka takia tarjotaan vääränlaista ratkaisua (esim. ilmoitushakua, vaikka asiakas oikeasti tarvitsisi huolellista ehdokaskartoitusta – joko erillisenä palveluna tai osana kokonaisvaltaista suorahakuprosessia)

 • liiallinen määrä samanaikaisia toimeksiantoja (jolloin on mahdotonta panostaa yksittäiseen toimeksiantoon riittävästi)

 • hinnoittelumalli kannustaa menemään sieltä missä aita on matalin eli esittelemään helpoiten ja nopeimmin löytyviä ehdokkaita tai työnhakijoita, eikä parhaita saatavilla olevia osaajia (joka vaatisi panostamista huolelliseen ehdokaskartoitukseen ja ehdokkaiden proaktiiviseen kontaktointiin)

 • ei vastaa ripeästi asiakkaan yhteydenottoihin

 • ei anna läpinäkyvää tietoa siitä miten suorahaku etenee

 • priorisoi mieluummin muita toimeksiantoja (jotka menevät todennäköisemmin maaliin ja generoivat laskutusta) – erityisesti jos asiakas on antanut saman toimeksiannon usealle rekrytointiyritykselle ja palkkio maksetaan vain sille, jonka esittelemän ehdokkaan kanssa solmitaan työsuhde

 • ei ole motivoitunut panostamaan toimeksiantoon riittävästi (esim. kokee asiakkaan asettamat hakukriteerit epärealistisiksi, eikä asiakas ole halukas kuuntelemaan kumppanin vinkkejä)


Kun vertailet suorahakukumppaneita ja -tarjouksia, älä tuijota pelkästään alhaisinta hintalappua tai “vähäriskisintä” hinnoittelumallia – mieti myös yhteistyöhön ja kumppanin sitoutumiseen vaikuttavia asioita. Voisiko yhteistyö toimia ja olla mukavaa juuri tämän kumppanin kanssa? Kannustaako kumppanin hinnoittelu- ja toimintamalli häntä aidosti sitoutumaan yhteistyöhön ja panostamaan juuri sinun toimeksiantoosi sekä korkealaatuiseen palveluun? Miten voisit mahdollisesti itse vahvistaa kumppanin sitoutumista?


Jos koet yhteistyönne aikana, ettei valitsemasi kumppani ole täysin sitoutunut, kannattaa keskustella asiasta avoimesti. Avoin dialogi on yleensä paras tapa ratkaista ongelmia ja kehittää ratkaisuja, jotta voitte yhdessä onnistua rekrytoinnissa.


Suorahaku-moka 6: Asiakas ei sitoudu yhteistyöhön


Suorahaku voi joskus epäonnistua myös siksi, ettei asiakas itse sitoudu yhteistyöhön riittävästi. Tämä väite saattaa ehkä kuulostaa erikoiselta, koska eikös juuri asiakkaan pitäisi sitoutua kaikkein eniten oman rekrytointitarpeensa täyttämiseen?


Olen suorahaku- ja rekrytointiurani aikana havainnut, että asiakkaiden sitoutumisasteessa voi olla isojakin eroja. Osa asiakkaista sitoutuu rekrytointiin täysillä, osa puolestaan luulee voivansa ulkoistaa sitoutumisen ja vastuun kokonaan kumppanille. Loput sijoittuvat jonnekin näiden kahden ääripään välimaastoon.

Asiakkaan sitoutumisen puute voi näkyä esim. siten, että hän:

 • asettaa rekrytoinnille epäselvät tai epärealistiset odotukset (kumppanin suosituksista huolimatta)

 • antaa toimeksiannon usealle kumppanille samanaikaisesti (mikä yleensä aiheuttaa vain enemmän haittaa ja riskejä kuin hyötyjä)

 • ei anna riittävästi olennaista tietoa mm. rekrytointitarpeestaan, tilanteestaan ja odotuksistaan

 • muuttaa hakukriteereitä jatkuvasti kesken rekrytointiprosessin (eikä muista kertoa siitä kumppanille)

 • ei vastaa kumppanin yhteydenottoihin lainkaan tai vastaa hyvin pitkällä viiveellä

 • ei anna palautetta ehdokkaista tai mistään muustakaan, vaan kuvittelee kumppanin pystyvän lukemaan ajatuksia

 • ei panosta positiiviseen ehdokaskokemukseen ja hidastelee päätöksenteossa


En usko, että yksikään asiakas tahallaan jättää sitoutumatta rekrytointiin ja yhteistyöhön. Taustalla voi olla monia tekijöitä, kuten esim. kiire, stressi, tiedon tai resurssien puute sekä joskus jopa vanhanaikaiset ajattelu- ja toimintamallit. Asiakas voi esim. luulla, että vastuun pystyy ulkoistamaan kokonaan rekrytointikumppanille (mikä ei tietenkään pidä paikkaansa – olipa kumppani kuka hyvänsä).


Asiakkaan sitoutuminen on hyvin tärkeä tekijä suorahaussa. Mitä sitoutuneempi asiakas on, sitä positiivisemmin se heijastuu kaikkiin suorahakuprosessin vaiheisiin ja sitä suurempi todennäköisyys on suorahaun onnistumiselle. Asiakkaan sitoutumisen puute puolestaan voi tehdä onnistumisen jopa mahdottomaksi ja se voi heijastua negatiivisesti myös rekrytointikumppanin sitoutumiseen ja motivaatioon.

On tärkeää muistaa, että kumppani voi toki tukea sinua, mutta hän ei pysty hoitamaan sinun osuuttasi puolestasi. Olette samassa veneessä ja teillä on yhteinen päämäärä: onnistunut rekrytointi – sen saavuttaminen vaatii saumatonta tiimipeliä. Kummankin on soudettava samaan suuntaan ja hoidettava oma osuutensa kunnialla, ettei karahdeta karille.


Mitä enemmän panostat ja sitoudut yhteistyöhön, sitä enemmän saat siitä myös irti. Kuten aiemmin sanoin; yhteistyön lopputulos on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki. Kun sekä asiakas että kumppani molemmat sitoutuvat yhteistyöhön, on hyvät mahdollisuudet rekrytointiprosessin onnistumiselle.


Artikkelisarja jatkuu myöhemmin…


 

Kiitos, kun luit tämän artikkelin – toivottavasti koit sen hyödylliseksi. Haluaisitko vinkkimme jatkossa suoraan sähköpostiisi? Tilaa ilmainen uutiskirjeemme klikkaamalla tästä. Voit halutessasi peruuttaa tilauksen milloin tahansa klikkaamalla uutiskirjeen mukana tulevaa linkkiä.Harkitsetko rekrytointia tai haluaisitko kuulla uusista uramahdollisuuksista?


 • Jos harkitset asiantuntijan tai johtajan rekrytointia, niin tavoitat minut alla olevista yhteystiedoista – kuulen mielelläni lisää tarpeistasi ja kerron miten Scoutria voi auttaa sinuakin onnistumaan rekrytoinnissasi

 • Jos haluaisit kuulla uusista uramahdollisuuksista, niin lataa tietosi Scoutrian tietokantaan – olemme yhteydessä, jos saamme taustaasi ja osaamiseesi sopivia toimeksiantojaJani Laine

Senior Researcher & Founder

045 257 2526Scoutria – moderni ja luotettava kumppani asiantuntijoiden ja johdon rekrytointiin


Scoutria on luotettava kotimainen suorahakuyritys, jolta saat laadukkaat ja tehokkaat ratkaisut asiantuntija- ja johtotason rekrytointiin. Moderni suorahakukonseptimme erottuu edukseen, koska panostamme erityisesti suorahakuprosessin tärkeimpiin elementteihin – korkealaatuiseen ehdokaskartoitukseen, ehdokkaiden kiinnostuksen herättämiseen sekä ehdokaskokemukseen. Autamme sinua löytämään oikeita osaajia nopeasti, läpinäkyvästi, ehdokasystävällisesti ja kohtuullisemmalla investoinnilla – tietysti laadusta tinkimättä.


Lisätietoa: www.scoutria.com 

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page